RÓLAM


Szabó Nóra vagyok, okleveles gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus és logopédus.

Tanulmányok:

  • 2011 - ELTE BGGYK: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
  • 2016 - ELTE BGGYK: okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirányon
  • 2017 - ELTE BGGYK: gyógypedagógus, logopédia szakirányon

Ismereteimet további képzésekkel is bővítettem:

  • 2012 - Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia prevenciós és reedukációs módszer
  • 2016 - SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz
  • 2018 - Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére
  • 2021 - Tanulástechnika
  • 2021 - A beszédészlelés és a beszédmegértés diagnosztikája és terápiája
  • 2023 - 3x5 módszer - A nyelvlökéses nyelés vizsgálata és terápiája
  • 2023 - Craniomandibuláris diszfunkciók terápiája


Eddigi pályafutásom során lehetőségem nyílt több területen is tapasztalatot szerezni az óvodától egészen a szakiskoláig, az elmúlt időszakban pedig a felnőttoktatásban is kipróbálhattam magam. A tanulási nehézségekkel és részképességzavarokkal küzdő gyermekek mellett foglalkoztam többek között diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, figyelemzavaros, beszédészlelési- és beszédértési zavarral küzdő, illetve artikulációs zavarral küzdő (pösze), valamint nyelvlökéses nyelő gyerekekkel és felnőttekkel.

Immáron hatodik éve a Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnáziumban dolgozom gyógypedagógusként, ahol 1-8. osztályig foglalkozom az SNI és BTMN tanulók egyéni és kiscsoportos fejlesztésével, logopédiai ellátásával, mozgásfejlesztésével, ezen kívül pedig iskolaelőkészítő foglalkozásokat vezetek.

2021-ben elindítottam a saját vállalkozásomat, amelynek keretein belül diagnosztikai és terápiás ellátást nyújtok. Emellett célom azokat a szülőket is segíteni, akik saját maguk szeretnének tenni gyermekük fejlődéséért és ehhez izgalmas játékötleteket, képességfejlesztő feladatokat és hasznos információkat keresnek. 


Vedd fel velem a kapcsolatot!