GOH-GMP diagnosztika

A beszédhallás, a beszédészlelés és a beszédértés vizsgálata


- Időpontfoglalás az oldal alján -


A GOH-GMP beszédpercepciós diagnosztika kifejlesztése Dr. Gósy Mária fonetikus, nyelvész és pszicholingvista nevéhez fűződik. Ezzel az eljárással 3-13 év között gyermekeknél tudjuk vizsgálni a beszédészlelés és beszédmegértés folyamatait. 


Mi is a beszédészlelés és beszédmegértés?

Ahhoz, hogy a gyermek megfelelően tudja elsajátítani és használni az anyanyelvét, ahhoz három fontos folyamatnak kell hibátlanul működnie: a hallásnak, az észlelésnek és a megértésnek.

A beszédészlelés, vagy más néven beszédpercepció az a készség, ami lehetővé teszi, hogy a gyermek beszédhangokat, hangkapcsolatokat és hosszabb hangsorokat felismerjen, illetve azokat képes legyen megismételni. Az iskolában nehézség nélkül tudja azonosítani majd összeolvasni a betűket, képes jó technikával olvasni és idegen nyelvet tanulni. Természetesen alapvető feltétele az ép hallás, ám az ép hallás önmagában még nem elég!

A beszédértés jelenti a szavak, szókapcsolatok, mondatok és szövegek megértését. Tehát a gyermek érti a szavak jelentését, megérti, amire kérik vagy amit mesélnek neki és később érteni fogja azt is, amit ő maga olvas.

Ha ezeken a területeken zavar áll fenn, akkor nehezítetté válik a hangok, hangsorok felismerése, valamint a szavak, mondatok és közlések jelentésének, tartalmának megértése. 


Hogyan ismerhető fel a probléma?

  • megkésett, lassú beszédfejlődés
  • nehézségek a logopédiai terápiában
  • sokszor visszakérdez
  • gyakran nem figyel oda
  • keveset beszél vagy állandóan fecseg
  • szegényes a szókincse, nehezen találja a szavakat
  • nem szereti a mesehallgatást
  • nehezen tanul mondókát, verset
  • tanulási nehézségek


Kiknek ajánlott a vizsgálat?

Mivel a gyermekek beszédfeldolgozási folyamatainak megfelelő működése elengedhetetlen a tiszta, ép beszédhez, valamint az olvasás és írás elsajátításához, ezért a vizsgálatot kiemelten ajánlom az 5-7 éves korosztálynak, középső- és nagycsoportos óvodásoknak, iskolába lépés előtt álló gyermekeknek. 


Mi történik a vizsgálaton?

A vizsgálatot megelőzően javasolt egy fül-orr-gégészeti és egy audiológiai vizsgálat elvégzése. 

Szükséges továbbá egy anamnézis lap kitöltése, amelyet a vizsgálat előtt küldök ki a szülő részére.

A teljes diagnosztika 20 tesztet tartalmaz, amelyek közül egy a hallást, egy pedig a nem beszélő gyermekek vizsgálatát teszi lehetővé. A tesztfelvétel sorrendje mindig a gyermek aktuális figyelmi és pszichés állapotához, valamint együttműködési készségéhez igazított, így a teszt kellőképpen változatos és nem unalmas a gyerekek számára. 

Az első teszt a GOH beszédhallást vizsgáló teszt, amelyet egy speciális készülékkel és fejhallgatóval végzünk.

A további résztesztek a beszédészlelést-és megértést vizsgálják, valamint az emlékezetet, az agyfélteke-dominanciát, a centrális működést és a kezességet.

A vizsgálati idő kb. 30-45 perc.


Hogyan tovább a vizsgálat után?

A vizsgálat után kb. 15 percben lesz lehetőség a szülői konzultációra, a vizsgálati eredmények gyors összegzésére, a tapasztaltak értékelésére. Az eredmények függvényében javaslatot teszek a fejlesztésre, megbeszéljük a további teendőket, esetleg további szakemberek felkeresését. 

A teszteredmények alapján személyre szabott otthoni fejlesztési terv készül, melyet a vizsgálatot követő héten küldök el emailben. Ennek segítségével a szülő bevonásával napi 10-15 perces otthoni gyakorlással tud a fejlesztés megvalósulni. 


Mennyibe kerül a vizsgálat?

A teljes diagnosztika ára 16.000 Ft, amely tartalmazza a vizsgálat utáni konzultációt és az otthoni fejlesztési tervet is.


Hol történik a tesztfelvétel?

A vizsgálat Dunaharasztin, a Nappaliban (2330 Dunaharaszti Fő út 62) történik. 


A vizsgálaton való részvételhez foglalj időpontot!

Online bejelentkezés


Foglalj időpontot!

 A foglalásodat e-mailben igazoljuk vissza.