ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS


Az iskolaelőkészítő foglalkozások célja játékosan készülni, hangolódni az iskolára, miközben az olvasás-írás megtanulásához szükséges részképességek erősödnek. 

Kiemelt fejlesztési területek:

  • figyelem, koncentráció
  • emlékezet
  • téri és idői orientáció
  • beszédészlelés-és értés
  • fonológiai tudatosság
  • ritmus
  • finommotorika, grafomotorika


Iskolaelőkészítő foglalkozás: 8000 Ft / 45 perc