KOMPLEX GYÓGYPEDAGÓGIAI-LOGOPÉDIAI VIZSGÁLATA gyermek, valamint képességeinek és készségeinek megismeréséhez, a fejlesztendő területek kijelöléséhez, illetve a megfelelő terápia kiválasztásához elengedhetetlen a komplex vizsgálat. 

A vizsgálatot anamnézis felvétele előzi meg. 

Az alkalmazott vizsgálóeljárások, tesztek a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően alakulnak: 

  • Általános megfigyelés (magatartás, viselkedés, feladatvállalás, feladattartás, kommnikáció, játék stb.)
  • Beszéd- és nyelvi fejlettség vizsgálata (beszédszervi állapot és funkciók, artikuláció, szókincs stb.)
  • Részképességvizsgálatok (észlelés, emlékezet, figyelem, laterális dominancia, emberábrázolás stb.)
  • Pedagógiai vizsgálatok (olvasás, írás, számolás)

A vizsgálat időtartama 1-1,5 óra.


A komplex vizsgálat díja: 15 000 Ft