TANULÁSI ZAVAROK TERÁPIÁJA


Tanulási zavarnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy gyermek átlagos oktatási körülmények között nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni. Jellemző, hogy iskolai teljesítményük ezeken a területeken jelentősen elmarad az intelligenciaszintjük alapján elvárhatótól. 

A tanulási zavar jelei már óvodáskorban is megmutatkoznak, de fejlesztéssel korrigálhatók a részképességbeli lemaradások. A gyermek megfigyelése során a következő hiányosságokat vehetjük észre:

  • rendezetlen, bizonytalan mozgás, nagymozgások fejlődése eltér, térorientációs és testséma problémák
  • gyenge finommotorika, rossz ceruzafogás, elmaradt rajzszint
  • kialakulatlan oldaliság, jobb-bal kezét váltogatja
  • figyelmetlenség
  • beszéde megkésett, beszédészlelési, beszédértési nehézségek
  • nyelvi fejlődése életkorától eltérő, szótalálási nehézségek, artikulációs problémák jellemzők, nehezen tanul verset

Diszlexia prevenció: Ha a szűrővizsgálatok diszlexia veszélyeztetettséget jeleznek, akkor érdemes a terápiát rögtön elkezdeni, hiszen minél korábban megkezdjük a fejlesztést, annál eredményesebb lesz. A terápia célja a helytelen olvasási szokások kialakulásának megelőzése. Játékos formában a következő 3 fő terület fejlesztését célozzuk meg: téri tájékozódás, beszéd és ritmus. 

Sok esetben csak az iskolában derül fény a tanulási nehézségekre, tanulási zavarokra. A gyermek nem tud megfelelően teljesíteni, lemaradása egyre nő, másodlagos tünetként megjelenhet figyelemzavar, ingerlékenység, impulzivitás. A fejlesztés ekkor már sokkal célzottabb kell hogy legyen.

A diszlexia reedukáció folyamán a már diszlexiássá, diszgráfiássá vált, olvasási, írási és helyesírási nehézségeket mutató gyermekek terápiája történik a Meixner Ildikó által kidolgozott módszer alapján. A fejlesztések alappillére az olvasás-írás megtanítása, amely természetesen kiegészül a nyelvi készségek és az részképességek fejlesztésével. 


Tanulási zavarok terápiája: 8000 Ft /50 perc