Tavasz

2023.03.05
Végre itt a tavasz! Biztos vagyok benne, hogy már sokan nagyon vártuk, hogy végre többet és melegebben süssön a nap, zöldbe boruljon a környezetünk és madárcsicsergés fogadjon minket, ha kilépünk a szabadba. 

Beszélgessünk kicsit a  gyerekekkel is erről az évszakról, és kössük össze a kellemeset a hasznossal! Ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy a beszédészlelést és beszédértést is fejlesszük észrevétlenül, beszélgetés közben. 
Ehhez készítettem egy kis játékgyűjteményt, játék ajánlást, amit a lap alján tudtok letölteni.


Mi is a beszédészlelés és beszédmegértés?

Ahhoz, hogy a gyermek megfelelően tudja elsajátítani és használni az anyanyelvét, ahhoz három fontos folyamatnak kell hibátlanul működnie: a hallásnak, az észlelésnek és a megértésnek.

A beszédészlelés, vagy más néven beszédpercepció az a készség, ami lehetővé teszi, hogy a gyermek beszédhangokat, hangkapcsolatokat és hosszabb hangsorokat felismerjen, illetve azokat képes legyen megismételni. Az iskolában nehézség nélkül tudja azonosítani majd összeolvasni a betűket, képes jó technikával olvasni és idegen nyelvet tanulni. Természetesen alapvető feltétele az ép hallás, ám az ép hallás önmagában még nem elég!

A beszédértés jelenti a szavak, szókapcsolatok, mondatok és szövegek megértését. Tehát a gyermek érti a szavak jelentését, megérti, amire kérik vagy amit mesélnek neki és később érteni fogja azt is, amit ő maga olvas.

Ha ezeken a területeken zavar áll fenn, akkor nehezítetté válik a hangok, hangsorok felismerése, valamint a szavak, mondatok és közlések jelentésének, tartalmának megértése. 

Hogyan ismerhető fel a probléma?

  • megkésett, lassú beszédfejlődés
  • nehézségek a logopédiai terápiában
  • sokszor visszakérdez
  • gyakran nem figyel oda
  • keveset beszél vagy állandóan fecseg
  • szegényes a szókincse, nehezen találja a szavakat
  • nem szereti a mesehallgatást
  • nehezen tanul mondókát, verset
  • tanulási nehézségek

 

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a 10 hetes Hallom, értem, tudom! beszédészlelést és beszédértést fejlesztő programomat, ahol még több játékkal és fejlesztő feladatokkal várlak, valamint egyéb extrával. Bővebb információ és csatlakozás a programhoz:

https://www.fejlesztesnorival.hu/hallom-ertem-tudom/

 

Ha pedig úgy gondolod, hogy érdemes lenne egy beszédészlelés és beszédértés zavarait feltáró vizsgálatot is elvégezni, akkor vegyetek részt a GOH-GMP diagnosztikán, kérjetek időpontot:

https://www.fejlesztesnorival.hu/goh-gmp-diagnosztika/ Töltsd le a tavaszi játékgyűjteményt innen: