KOMPLEX NYELVI FEJLESZTÉS


A komplex nyelvi foglalkozások alkalmával a különböző nyelvi szinteket erősítjük, a beszéd értő és kifejező oldalát is fejlesztjük. Ez egy igen összetett és sokszínű terápia, melynek során a javítjuk a fonológiai tudatosságot, a beszédészlelést- és megértést, a szókincset, a kifejezőkészséget, a megfigyelőkészséget, a koncentrációt, figyelmet stb. 

A nyelvi területek megfelelő szintű fejlettsége elengedhetetlen a sikeres iskolakezdéshez, így a terápiát főként nagycsoportos óvodásoknak és 1-2. osztályos kisiskolásoknak ajánlom. 


Komplex nyelvi fejlesztés: 8000 Ft / 45 perc